Mides del canyís de PVC de mitja cara i doble cara:

Colors: Verd, Blanc i Canya

1 x 3 m.

1 x 5 m.

1,50 x 3 m.

                                                                             1,50 x 5 m.

                                                                             2 x 3 m.

                                                                             2 x 5 m.