Mides dels pals i fustes:

Pal amb punxa:

4,5 diàm. x 150 cm.

4,5 diàm. x 200 cm.

6 diàm. x 150 cm.

6 diàm. x 200 cm.

6 diàm. x 250 cm.

8 diàm x 150 cm.

8 diàm x 250 cm.

10 diàm x 150 cm.

10 diàm. x 200 cm.

10 diàm. x 250 cm.

Pal sense punxa:

8 diàm. x 200 cm.

8 diàm. x 250 cm.

8 diàm. x 300 cm.

10 diàm. x 150 cm.

10 diàm. x 250 cm.

10 diàm. x 300 cm.

Pal quadrat:

7 x 7 x 90 cm.

7 x 7 x 110 cm.

7 x 7 x 180 cm.

7 x 7 x 270 cm.

7 x 7 x 300 cm.

9 x 9 x 90 cm.

9 x 9 x 110 cm.

9 x 9 x 130 cm.

9 x 9 x 195 cm.

9 x 9 x 240 cm.

9 x 9 x 300 cm.

Fusta:

2,0 x 4,5 x 300 cm.

2,1 x 9 x 200 cm.

2,1 x 9 x 300 cm.

2,1 x 14 x 300 cm.

2,8 x 12 x 300 cm.

4,5 x 12 x 300 cm.

5 x 3 x 300 cm.

6 x 4 x 300 cm.

Pal mig tronc 8 diàm. x 250 cm.