Mides dels pals:

Pal amb punxa:

4,5 diàm. x 150 cm.

4,5 diàm. x 200 cm.

6 diàm. x 100 cm.

6 diàm. x 150 cm.

6 diàm. x 200 cm.

8 diàm x 250 cm.

10 diàm. x 200 cm.

 


Pal sense punxa:

8 diàm. x 200 cm.

8 diàm. x 250 cm.

8 diàm. x 300 cm.

10 diàm. x 150 cm.

10 diàm. x 250 cm.

10 diàm. x 300 cm.

 

 


Pal quadrat:

7 x 7 x 90 cm.

7 x 7 x 110 cm.

7 x 7 x 180 cm.

7 x 7 x 270 cm.

7 x 7 x 300 cm.

9 x 9 x 90 cm.

9 x 9 x 110 cm.

9 x 9 x 130 cm.

9 x 9 x 195 cm.

9 x 9 x 240 cm.

9 x 9 x 300 cm.


Pal mig tronc:

8 diàm. x 250 cm.